Posttraumatiskt stressyndrom


-De som måste uthärda långvarig och höggradig stress hanterar situationen var och en på sitt sätt. En del bryter ihop, andra är motståndskraftiga och kan mobilisera en styrka som hjälper dem att klara sig. En stor del överlever själva traumat men reagerar starkt efteråt. 
Tortyroffer, fångar i koncentrationsläger, civila under krig och personer som varit gisslan en längre tid är exempel på grupper som riskerar att utveckla olika symtom. Våldäktsoffer, personer som blivit utsatta för butiksrån och de som varit med om svåra olyckor kan också drabbas.

Så länge ett trauma pågår är det viktigaste att överleva. Reaktionerna kommer efteråt, när allt är över.

Svåra, upprepade eller långdragna traumatiska upplevelser kan lämna spår för en lång tid eller till och med för resten av livet.

Posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, kallas de reaktioner som kan drabba oss efter en skrämmande och obehaglig upplevelse. PTSD är en förkortning av det engelska begreppet Posttraumatic Stress Disorder.

Det kan orsakas av svåra händelser som har inneburit livsfara eller en allvarlig kränkning - ett trauma eller en katastrof.

Den som drabbas av PTSD brukar få så kallade flashbacks - personen återupplever sina hemska upplevelser gång på gång. Detta sker både i vaket tillstånd och i sömnen. Andra effekter kan vara att personen blir överdrivet försiktig, orolig och rädd. Sömnproblem, nedstämdhet och ångest är också vanliga symtom vid PTSD. För att undkomma obehag och ångest händer det att den drabbade får ett undvikande beteende. I värsta fall leder det till isolering och ensamhet. Det händer också att minnet från strax innan, under och strax efter händelsen försvinner.


Symtomen av PTSD kan komma veckor, månader eller till och med år efter traumat och vara mycket plågsamma. Erfarenheter har visat att en bearbetning i anslutning till upplevelsen är bra - men att behandlingen också behövs under en lång tid.

Ett starkt socialt stöd underlättar läkningen.