Ångest


- Ångest är en naturlig reaktion som är viktig för vår överlevnad, Ångesten talar om att något är fel.

När vi upplever ångest har hjärnan signalerat till oss att det finns ett hot och att vi därför behöver vara beredda.


Vår reaktion styrs från det autonoma nervsystemet som pumpar ut adrenalin (stresshormon) och gör oss beredda på flykt eller kamp. De autonoma nervsystemet reagerar primitivt och kan inte skilja på verklig och inbillad fara.


Därför kan vi få ångest när vi ser en orm på bild, när vi ska framträda inför andra människor eller kanske bara när vi sitter på bussen. Ångest ger känslor av rädsla och oro och kan kännas i hela kroppen.

När människor upplever ångest för första gången kan de därför tro att det är något kroppsligt fel. Det kan vara bra att veta att ett ångestanfall inte är farligt och att det släpper efter en stund -ibland efter bara några minuter.


Vi kan få ångest några få gånger i livet eller ofta och återkommande. En del människor vet exakt i vilka situationer de upplever ångest, till  exempel den som har stark rädsla för att flyga. För andra är ångesten mer oförklarlig, den drabbade förstår inte vad som framkallar ångesten.


Ångest kan påverka en människas liv i olika hög grad. Alla som har ångest upplever den som obehaglig, men i olika styrka. För en del blir ångesten så stark att det känns som om de ska dö eller bli galna.

För andra kan de vara som en molande oro. När ångesten är mycket stark blir vi rädda för att uppleva den igen, vilket lätt leder till ett undvikande beteende.


Vi får ångest för själva ångesten -detta kallas för förväntansångest. Ångesten kan leda till sömnsvårigheter och påverka vårt humör. Vi blir irriterade och nedstämda. Ångest är en del av livet, men när ångesten tar över och styrvår tillvaro bör vi söka hjälp för våra problem.

Symtom vid Ångest


Ångest kan yttra sig på olika sätt men har flera likartade symtom

  • Fysiska symtom - Ångesten kan ge stora effekter på kroppen. En del upplever så stark hjärtklappning och förhöjd puls att de tror att de har ett hjärtfel. Ett starkt tryck över bröstet eller en klump i magen är mycket vanliga symtom. Svindel, svettningar och muntorrhet är ytterligare några vanliga symtom. En del blir illamående, får huvudvärk och värk i kroppen.
  • Psykiska symtom - Ångesten innebär en stark rädsla, oro eller skräck för något som inte är farligt eller för något obestämt. Det är vanligt att den som har ångest blir okoncentrerad och frånvarande.
  • Beteende - Ångesten leder ofta till att platser eller situationer undviks. Det kan också leda t ill tvångsmässigt beteende. Det händer att människor för att dämpa ångesten använder alkohol eller lugnande mediciner.