Neuropsikiatriska funktionsnedsättningar (NPF)


- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär svårigheter inom vissa specifika områden. Det kan innebära svårigheter i samspel med andra människor, svårigheter avseende kommunikation, motorisk klumpighet, svårighet att vara stilla, dyslexi, svårt med uppmärksamhet, perception samt problem med minnet och inlärningen. Olika funktionsnedsättningar förekommer ofta jämsides, och kan därför vara svåra att skilja åt.