Autism & Aspergers


- Kommunikation

En person med autism kan ha stora svårigheter dels med att själv tala, dels med att förstå det som sägs. Personen har oftast problem med att avläsa kroppsspråk.


-Socialt samspel

Det social samspelet handlar om att kunna vara tillsamans med andra människor. De flesta har en önskan om att delta i sociala sammanhang. Det förefaller som om människor med autism inte delar denna önskan, utan de gärna går lite för sig själva eller avskärmar sig på något sätt från omgivningen. På grund av svårigheterna i det sociala samspelet är det svårt för barn med autism att leka med andra barn.


-Intresse och rutiner

Somliga har också en del speciella beteende, till exempel att gå på tå, titta på saker som snurrar, vagga på kroppen eller skada sig själva. Det kan också vara viktigt med rutiner för en del av dessa personer, man vill att det som händer ska vara lika dag för dag.


-Motorisk klumpighet

Många barn med Aspergers syndrom eller autism lär sig att gå lite senare än vad som är vanligt. Funktioner som kan vara påverkade och som visar sig senare i livet kan till exempel vara svårigheter med bollspel, balanssvårigheter, svårigheter att knyta skosnören och svårläslig handstil.


-Generalisering

När man generaliserar kunskap betyder det att man kan föra över en förvärvad kunskap till ett närliggande område.

Människor med autism eller Aspergers syndrom kan ha betydande svårigheter att generalisera kunskap.