ADHD


- ADHD är en förkortning från engelskans "Attention Deficity Hyperactivity Disorder". Det betyder ungefär Uppmärksamhets-störning med överaktivitet.

Mellan 3 och 5 procent av alla barn i skolåldern antas ha adhd. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen.


Orsaker

Den vanligaste orsaken anses i dag vara ärftlighet.
I hjärnan kan man se minskad aktivitet i de delar som styr uppmärksamheten, de delar som kontrollerar impulser och de delar som reglerar aktivietsnivån.


Symtom

 • Uppmärksamhetsstörning innebär att man har svårt att koncentrerar sig på en sak i taget.

 • Överaktivitet innebär att man gör flera saker på en gång. De flesta med adhd har en betydande överaktivitet (hyperactivity)

 • Några är istället mer passiva. Då brukar man kalla denna funktionsnedsättning för add (Attention Deficit Disorder).

 • Impulsivitet kan medföra att man har svårt att hantera ilska. Många har svårt att vänta på sin tur eller att kontrollera sina känslor i största allmänhet.

 • Det är vanligt att människor med adhd har låg självkänsla. Flera kan också ha inlärningssvårigheter och brister i tidsuppfattningen, vilket medför svårigheter att planera sin vardag.

 • Motoriska problem kan yttra sig genom att det är svårt att kontrollera rörelserna, ofta handlar det om koordinationssvårigheter.

  Andra konsekvenser

 • I skolan kan det bli svårt att följa med på lektionerna.

 • Den låga självkänslan kan medföra en ökad risk för depression och ångesttillstånd.

 • Ungefär hälften av dom som fått diagnosen i barndomen har kvarstående proeblem i vuxen ålder.