Användbara länkar!

När det är akut!

Akutpsyk Borås: 033- 616 27 60

Akutpsyk Malmö: 040-33 80 00

Akutpsyk Lund: 046-17 41 00

Akutpsyk Sahlgrenska: 031- 342 10 00

Akutpsyk Norra Sthlm: 08-123 492 00

Akutpsyk Södra Sthlm: 08- 12341580


Specialpedagogiska Skolmyndigheten har bra information för dig som har barn i förskolan eller grundskolan.